Energetic Integration

Energetic Integration is een vorm van lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, die als doel heeft om de cliënt weer in contact te brengen met zijn oorspronkelijke levenslust en energie. De behandeling is gericht op het vrijmaken van de verkramping en pantsering van het lichaam met zijn emoties en mentale processen.

Energetic Intergration houdt zich onder anderen bezig met geblokkeerde ademhaling en chronische spierspanningen, en op emotioneel niveau op het onderdrukken en inhouden van het gevoel. De therapeut behandelt onder meer de verstoorde en geblokkeerde energie huishouding. Hieraan liggen veelal oude boosheid, pijn en verdriet, ingesleten reactie patronen en verborgen herinneringen ten grondslag.

Deze ervaringen worden vrijgemaakt, zodat de cliënt ze kan loslaten en integreren. Ook wordt onderzocht wat de overtuigingen van de cliënt zijn en op welke manier hij zichzelf in zijn gedachten blokkeert of beperkt. Hij leert hoe hij deze beperkende cognities en onbewust gedachtepatronen kan loslaten.

Energetic integration werkt vanuit een aantal basis gegevens van waaruit de behandeling plaats vindt zoals de karakterstructuren, de ademhaling. Verder zijn er tal van ondersteunende technieken zoals de oefeningen vanuit de bio energetica, technieken vanuit de cranio- sacraal therapie, werkvormen vanuit Gestalt en psycho drama, systemisch werk, trauma therapie, enz.