Ervaringsgerichte en lichaamsgeoriënteerde therapie in het algemeen

Psychotherapie richt zich op heelwording en ontwikkeling van het innerlijk, van de ‘ziel’ van de mens. 
Verstoringen hierin kunnen merkbaar worden aan algemeen voorkomende klachten zoals depressiviteit, overspanning, prikkelbaarheid, angst of minderwaardigheidsgevoelens (die tezamen ook wel neurotische klachten worden genoemd) of aan de ernstiger vormen van psychische klachten, zoals psychose, fobieën en persoonlijkheidsstoornissen. 
De grens tussen deze twee gebieden zou je kunnen trekken bij het nog redelijk 'normaal' kunnen functioneren, met een redelijk besef van de werkelijkheid. 

De ervaringsgerichte en lichaamsgeoriënteerde therapeuten binnen de SBLP richten zich voornamelijk op de neurotische klachtenpatronen. Die kunnen tot uitdrukking komen wanneer je angstig bent, als je je minder waard dan anderen voelt, steeds terugkerende negatieve gedachten hebt of niet kunt genieten van het leven. Het kan ook zijn dat je eigenlijk niet weet wie je bent en waar je met je leven heen wil.

Zelf voelen

Ervaringsgerichte therapieën gaan uit van de helende werking van het zelf voelen, ervaren en doen, naast die van de meer mentale functies van begrijpen, herinneren, denken. ‘Ervaren’ en ‘voelen’ hebben vaak een sterkere helende werking dan ‘begrijpen’. Dat betekent echter niet dat er in ervaringsgerichte therapie geen begrip, inzicht en relativering tot stand komt of dat er in het geheel niet ‘gepraat’ wordt.

Bij lichaamsgeoriënteerde psychotherapie wordt op de eerste plaats gezocht naar de lichamelijke basisstructuur, waarmee we gevoels- en gedachtenpatronen in stand houden. Die is te vinden in onder andere onbewuste spierspanning, houdingsafwijkingen, ademhalings- en bewegingspatronen. In de therapie wordt uitgegaan van de functionele eenheid van lichaam en ziel (psyche). Er is dus altijd een wisselwerking tussen die twee. Door goed naar het lichaam te kijken kan de therapeut dus ook een indruk krijgen van de onderliggende problematiek op emotioneel gebied. 

Bron NVPIT (2010)

Lichaamsgeörienteerde psychotherapie geschikt voor wie?

Deze vorm van therapie van bewustwording is geschikt voor mensen die zich in hun functioneren belemmerd voelen door lichamelijke en / of geestelijke blokkades of die een intensief proces van persoonlijke groei willen doormaken en die via deze weg verantwoording willen nemen voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Lichaamsgeörienteerde psychotherapie is geschikt bij stress - gerelateerde problematiek, lichamelijke klachten, angst en depressiviteit, werk- en relatie problematiek, verlies en trauma verwerking, problemen in het zelfbeeld en problematiek rondom seksualiteit. De methodiek is ook geschikt voor mensen die bewuster met zichzelf willen omgaan en meer van hun leven willen genieten.

De folder Energetic Integration, wat is dat ? is te downloaden bij www.nvpitea.nl.